Europejski Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima

W dniach 30.07.2012r. - 04.08.2012r. w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo" w Szczyrku odbył się „Europejski Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima", zorganizowany przez IKO Matsushima Polska – szydłowiecki Klub Karate Kyokushin i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate Kyokushin Matsushima w Polsce „MUSHIN", nad którym patronat honorowy objęła Ambasada Japonii w Polsce. W tym prestiżowym międzynarodowym przedsięwzięciu o charakterze szkoleniowo-sportowym rekomendowanym przez International Karate Organization Kyokushin Kaikan IKO Matsushima Honbu Japan (Światową Organizację Karate Kyokushin Matsushima z siedzibą w Japonii), udział wzięło ogółem 124 uczestników z kilkunastu krajów świata. Intensywny program szkoleniowy realizowano w formie cyklu treningów oraz seminariów, prowadzonych przez wielonarodową grupę wybitnych praktyków Karate Kyokushin Matsushima - instruktorów z Kanady, Danii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Ukrainy. Uczestnicy obozu doskonalili swą wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie rywalizacji sportowej, ale również w aspekcie zastosowania różnorodnych technik Karate w realnej walce i samoobronie. Końcowym elementem zgrupowania był wielogodzinny egzamin na stopnie mistrzowskie Dan, do którego przystąpiło 17 najbardziej zaawansowanych zawodników. Warto podkreślić, iż wszyscy główni instruktorzy prowadzący szkolenia to posiadacze stopni mistrzowskich minimum 5 Dan (tytuł Shihan - „mistrz-profesor") należący do ścisłej światowej elity Karate Kyokushin Matsushima. Już sam fakt zebrania tak szacownego grona międzynarodowych mistrzów w ramach realizacji tego samego projektu szkoleniowego był w Polsce wydarzeniem bezprecedensowym. Do dyspozycji ćwiczących wykorzystano stosownie przygotowane zaplecze treningowe CKiR „Orle Gniazdo" oraz Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, a trzy kilkugodzinne treningi dziennie (z których pierwszy rozpoczynał się już o 7:00 rano) oraz wieczorne seminaria sędziowskie sprawiły, że był to czas wytężonej pracy dla uczestników. Biorąca czynny udział w zgrupowaniu ekipa szydłowieckich karateków miała wyjątkową okazję nie tylko pogłębić tajniki sztuki Karate pobierając nauki od najlepszych, ale trenować i wymieniać doświadczenia z zawodnikami z różnych krajów świata. Karate Kyokushin to sport i sztuka walki, to również „droga życia" od pokoleń kultywująca szczytne zasady etyczne, postawy moralne i społeczne. To także pasja i ponadczasowe idee wspaniale łączące ludzi bez względu na przynależność narodową, wiek czy pozycję społeczną, kolor skóry czy wyznanie – o czym bezpośrednio osobiście mogli przekonać się wszyscy, którym dane było przebywać w środowisku uczestników obozu. Nie dziwią zatem wyrazy uznania i sympatii z jakimi karatecy spotykali się w społeczności lokalnej Szczyrku. „Europejski Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima" uzyskał celujące recenzje opinii publicznej światowego środowiska Karate Kyokushin Matsushima, którego powszechnie podnoszonymi atutami były w szczególności bardzo wysoki poziom sportowy i organizacyjny oraz przyjazna, sportowa atmosfera.

Przyjaciele klubu: