Podsumowanie działalności Szydłowieckiego Klubu Karate Kyokushin w 2011 roku oraz inauguracja działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate Kyokushin Matsushima w Polsce „MUSHIN"

25 lutego 2012 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbyło się spotkanie zorganizowane przez I.K.O. Matsushima Klub Sportowy „MUSHIN" i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate Kyokushin Matsushima w Polsce „MUSHIN". Celem spotkania było podsumowanie działalności oraz wyników sportowych Szydłowieckiego Klubu Karate Kyokushin „MUSHIN" za rok 2011, a także uhonorowanie zawodników, którzy zdobyli tytuły i wyróżnienia na prestiżowych turniejach i zawodach. Uroczystość była okazją do popularyzacji idei harmonijnego rozwoju psycho – fizycznego poprzez uprawianie karate oraz oficjalnie zainaugurowała działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate Kyokushin Matsushima w Polsce „MUSHIN". O sięgającej lat 70-tych, historii karate w Szydłowcu, oraz założeniach i ideałach przyświecających trenerom i zawodnikom opowiedział Wojciech Dobrzański - prezes Stowarzyszenia „MUSHIN". Sensei Robert Wyciszkiewicz komentując prezentację multimedialną przedstawił zebranym działalność Klubu Karate Kyokushin w roku 2011, mówiąc między innymi o zdobytych medalach. Doceniając szczególne osiągnięcia sportowe oraz promocję Szydłowca i regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, przedstawiciele Urzędu Miejskiego: Bolesław Boruszewski - Główny Specjalista ds. Organizacyjno - Prawnych i Justyna Jezierska – Kierownik Referatu Promocji wręczyli w imieniu Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego puchar dla Klubu oraz dyplomy i drobne upominki dla zawodników i instruktorów. Wyróżnienia od władz miasta nie były jedynymi. Również władze Stowarzyszenia i Klubu skierowali swoje podziękowania do zawodników wręczając trofea. Medaliści 2011r., zawodniczki i zawodnicy Kyokushin Karate Matsushima Polska trenujący w I.K.O Matsushima Szydłowieckim Klubie Sportowym "Mushin", bez podziału na grupy wiekowe oraz ilośći kolor zdobytych medali to: Sylwia Szymkiewicz, Olga Wietrak, Angelika Ziółkowska, Andżelika Magda, Katarzyna Prokopczyk, Aleksandra Czaja, Krystian Rzeźnik, Jakub Wyciszkiewicz, Hubert Pielas, Marek Pielas, Łukasz Piotrowski, Wojciech Dobrzański, Mateusz Wietrak i Paweł Trześniewski. Specjalne podziękowania skierowano w stronę instruktorów: Roberta Wyciszkiewicza, Mariusza Szymkiewicza, Marka Pielasa, i Mateusza Siciarza. Podkreślano nie tylko doskonałe przygotowanie merytoryczne i duże doświadczenie, ale także niezwykłe zaangażowanie i serce wkładane w trenowanie młodych adeptów karate. Spotkanie zakończył pokazowy, wspólny trening wszystkich grup wiekowych I.K.O. Matsushima Klubu Sportowego „MUSHIN" uwieńczony pamiątkową fotografią.

Przyjaciele klubu: