Wręczenie umów

W dniu 24 maja br. w szydłowieckim ratuszu z rąk Burmistrza Szydłowca Artura Ludew, otrzymaliśmy umowę i dotację finansową w wysokości 3. 000 złotych,  na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec. Serdecznie dziękujemy.     

Przyjaciele klubu: